Zarząd Koła:

Paśnik Andrzej - Prezes Koła
Nąckiewicz Jerzy - Łowczy Koła
Szymczak Zdzisław - Sekretarz Koła
Kucharczyk Jan - Skarbnik Koła

Komisja Rewizyjna:

Łakomy Jan - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kunicki Włodzimierz - Członek Komisji Rewizyjnej
Lengowski Kazimierz - Członek Komisji Rewizyjnej
Pielucha Jacek - Członek Komisji Rewizyjnej
Kiejnich Krzysztof - Członek Komisji Rewizyjnej

Osoby (po kursie) upoważnione do szacowania szkód łowieckich:

Kucharczyk Jan
Lengowski Kazimierz

Osoby upoważnione do oceny prawidłowości odstrzelonej tuszy zwierzyny grubej:

Nąckiewicz Jerzy
Randak Jan
(Paśnik Andrzej)
(Szymczak Zdzisław)

Strażnicy Łowieccy:

Randak Jan
Lengowski Kazimierz
 
Napisz do nas