Kalendarz Polowań Koła Łowieckiego „SARNA”

sezon 2016/2017


Lp

Data

Polowania

Miejsce

Zbiórki

Miejsce

Polowania

Prowadzący

Polowanie

Zwierzyna

przeznaczona

do odstrzału

1

12.11.2016

Hubertowskie

Domek Myśliwski

Smolarze, Raciszyn, Patoki

J. Kucharczyk

A. Paśnik

Lis, dzik, jeleń

bażant

2

27.11.2016

Leśniczówka Cisowa

Cisowa Troniny Załęcze

Z. Szymczak

W. Cieśla

Lis, dzik, jeleń, bażant

3

04.12.2016

Domek Myśliwski

Cały teren polowanie w grupach
(z psami)

K. Kiejnich

P. Korkus

S. Szymczak

Lis, bażant

4

18.12.2016

Leśniczówka Cisowa

Cisowa, Załęcze, Stara Wieś

J.Randak

J.Nonckiewicz

Lis, dzik, jeleń

bażant

5

08.01.2017

Domek Myśliwski

Szczepany, Gligi, Troniny

M. Mielczarek

Z. Ostrycharz

Lis, dzik, jeleń

bażant


UWAGA. Za organizację i bezpieczeństwo na polowaniu odpowiadają Prowadzący. Teren polowania i zwierzyna przeznaczona do odstrzału zgodnie z kalendarzem polowań oraz z Planem Rocznym Koła Łowieckiego SARNA. Godzina zbiórki wszystkich polowań 8.00. Zarząd przypomina o konieczności zapewnienia na polowaniu naganki (1 naganiacz na dwóch myśliwych). Obecność kandydatów obowiązkowa na wszystkich polowaniach.

Do wiadomości; UMiG Działoszyn, UG Pątnów, Wydział Rolnictwa Starostwa Powiatowego Pajęczno, Komenda Powiatowa Policji Pajęczno, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Łowczy Okręgowy w Piotrkowie.

 
 
Napisz do nas